Dobaczewski, A. (2001). Czasowniki percepcji wzrokowej z uzupełnieniem propozycjonalnym (wstęp do analizy semantycznej). Polonica, 21, 51–68. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/370