Górski, R. (2001). Kilka uwag na temat diatezy biernej w języku polskim i łacińskim w aspekcie porównawczym. Polonica, 21, 141–164. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/371