Zbróg, P. (2001). Problemy derywacji i akomodacji w skoordynowanych frazach z niepowtórzonym składnikiem. Polonica, 21, 211–230. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/372