Sieradzka-Baziur, B. (2001). Problemy frazeologii europejskiej IV. Polonica, 21, 338–339. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/374