Nowak, T. (2001). Twierdzenie Gödla a problem zupełności i niesprzeczności modeli generatywnych. Polonica, 21, 193–202. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/377