Urban, M. (2001). Czy wyróżniać homonimiczne sufiskalne formanty przymiotnikowe?. Polonica, 21, 259–268. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/378