Waniakowa, J. (2001). Na marginesie studium o zmianach fleksyjnych w języku polskim. Polonica, 21, 330–334. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/379