Cyra, K. (2001). Czy rzeczywiście ktokolwiek znaczy każdy?. Polonica, 21, 69–76. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/380