Bobrowski, I. (2001). Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 IV 2000 - 31 III 2002). Polonica, 21, 341–342. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/384