Nowak, E. (2001). Opis semantyczny analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych (na przykładzie AWN oznaczających wybrane uczucia pozytywne). Polonica, 21, 25–50. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/385