Grochowski, M. (2001). Andrzej Bogusławski — Uczony i Nauczyciel (w siedemdziesiątą rocznicę Urodzin). Polonica, 21, 5–10. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/390