Bondaruk, A. (2000). Zdania podmiotowe i dopełnieniowe ze słowem to w języku polskim. Polonica, 20, 71–82. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/394