Węgrzynek, K. (2000). Własności syntaktyczne leksemów przymiotnikowych. Polonica, 20, 161–170. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/395