Stalmaszczyk, P. (2000). Pojęcie predykacji składniowej w gramatyce generatywnej. Polonica, 20, 23–36. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/399