Duraj-Nowosielska, I. (2000). Problemy z interpretacją zdań podrzędnie złożonych podmiotowych (układowych). Polonica, 20, 203–232. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/401