Komorowska, E. (2000). Miłość w interpretacji pragmalingwistycznej. Polonica, 20, 299–312. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/402