Awramiuk, E. (2000). Maciej Kawka, Dyskurs szkolny. Zagadnienia języka. Polonica, 20, 338–341. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/403