Żmigrodzki, P. (2000). Z zagadnień składni wewnętrznej polskich zwrotów werbo-nominalnych. Dystrybucja i funkcje czasowników posiłkowych. Polonica, 20, 83–100. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/404