Węgiel, M. (2000). Opis syntaktyczny przysłówka na przykładzie leksemu daleko. Polonica, 20, 171–186. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/405