Siatkowski, J. (2000). Wpływy słowiańskie na język i gwary niemieckie (stan badań, potrzeby badawcze). Polonica, 20, 271–288. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/406