Menzel, T. (2000). Sympozjum „Przyimki w języku polskim" (Oldenburg 8-11 marca 2000). Polonica, 20, 351–352. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/408