Willim, E. (2000). Analiza zestawień z przymiotnikiem w minimalistycznym modelu gramatyki generatywnej. Polonica, 20, 37–70. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/409