Pukalska, B. H. (2019). Wybrane przykłady walencji czasownikowej w języku mieszkańców polskiej części Spisza (na materiale z Korpusu Spiskiego). Polonica, 39(1), 149–168. https://doi.org/10.17651/POLON.39.7