Chachulska, B. (2000). Jeszcze o liczebnikach typu pięć. Polonica, 20, 137–160. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/410