Michow, E. (2000). Polonica w bułgarskiej „Encyklopedii cyrylometodejskiej”. Polonica, 20, 313–323. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/412