Kowalik, K. (2000). Jan Grzenia, Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana. Polonica, 20, 342–348. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/413