Witkoś, J. (2000). Program Minimalistyczny: podstawowe założenia i przykłady derywacji zdań w języku polskim. Polonica, 20, 5–22. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/414