Węgrzynek, K. (2000). Cechy składniowe wyrażeń frazeologicznych typu oko w oko. Polonica, 20, 101–110. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/415