Fedorowicz, A. (2000). Składniowy opis spójnika współrzędnego z punktu widzenia gramatyki generatywno-transformacyjnej na przykładzie spójnika i. Polonica, 20, 187–202. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/416