Zarębina, M. (2000). Rola przymiotników w stylu „prozy artystycznej". Polonica, 20, 289–298. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/417