Bobrowski, I. (2000). Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres I VI 1998-31 III 2000). Polonica, 20, 353–354. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/419