Reszka, J. (1997). Potępianie a krytyka i wytykanie - analiza semantyczna. Polonica, 18, 115–124. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/444