Czamara, A. (1997). Wartościujący akt illokucyjny. Polonica, 18, 169–174. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/445