Jachimczak, V. (1997). B. Magierowa, A Kroh, Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny (zeszyt zerowy). Polonica, 18, 237–239. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/452