Bera, M. (1997). Jednostki z wyrażeniami cholera i diabeł. Próba analizy semantycznej. Polonica, 18, 125–140. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/454