Weyssenhoff-Brożkowa, K. (1997). Frazeologia staropolska w szacie łacińskiej. Polonica, 18, 175–182. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/455