Przepiórkowski, A. (1997). Transmisja wymagań składniowych. Polonica, 18, 29–50. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/457