Gliwa, R. (2019). Fluencja słowna w zakresie wybranych kategorii nazw własnych i pospolitych w przebiegu otępienia w chorobie Alzheimera. Polonica, 39(1), 45–70. https://doi.org/10.17651/POLON.39.3