Szumińska, B. (1997). Relacje semantyczne między ledwie a omal nie. Polonica, 18, 141–146. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/464