Węgiel, M. (1995). Maciej Grochowski, Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych. Polonica, 17, 214–217. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/474