Bera, M. (1995). Konferencja naukowa na temat wyrażeń funkcyjnych (Toruń, 21-23 X 1993). Polonica, 17, 269–274. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/475