Bobrowski, I. (1995). Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 I 1993 - 31 III 1995). Polonica, 17, 275. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/484