Nykiel-Herbert, B. (1989). Jeszcze raz o uniwerbizacji. Polonica, 14, 193–201. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/531