Morawski, W. (1989). Problematyka adaptacji paradygmatycznej zapożyczonych wyrazów angielskich w języku polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Polonica, 14, 157–166. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/538