Galasińska, A. (1989). Pole leksykalno-znaczeniowe OBCY na podstawie powieści Edwarda Redlińskiego Konopielka. Analiza etnolingwistyczna. Polonica, 14, 121–141. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/541