Reszka, J. (1986). Analiza semantyczna wybranych jednostek leksykalnych komunikujących pojęcie skargi. Polonica, 12, 33–48. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/564