Bobrowski, I. (1986). R. Tokarski, Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze). Polonica, 12, 245–250. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/567