Przepiórkowski, A. (2019). Status gramatyczny predykatywnych SZKODA , WSTYD , ŻAL raz jeszcze. Polonica, 39(1), 85–110. https://doi.org/10.17651/POLON.39.5