Wróbel, H. (1986). O strukturze formalnej polskich zdań i jej interpretacji gramatycznej. Polonica, 12, 75–84. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/570