Wiśniewski, M. (1986). Status gramatyczny słowa temu. Polonica, 12, 145–154. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/571